ปรสิตในร่างกายมนุษย์: อาการและการรักษาด้วยการเยียวยาพื้นบ้าน